Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Algemeen Advocatenkantoor   Altena,   gevestigd   in   Arnhem,   is   een   eenmanszaak,   gedreven   door   mr.   G.   Altena   die als   advocaat   is   ingeschreven   bij   de   Nederlandse   Orde   van   Advocaten   (Neuhuyskade   94,   2596   XM   Den Haag).   Het   kantoor   werkt   conform   de   door   deze   Orde   vastgestelde   regelgeving.   Deze   regels   vindt   u HIER .  Meer informatie over de Orde van Advocaten vindt u op de website www.advocatenorde.nl. Algemene voorwaarden, beroepsaansprakelijkheid Indien   u   ons   kantoor   opdracht   geeft   om   voor   u   werkzaamheden   uit   te   voeren   en   ons   kantoor   deze opdracht   aanvaardt,   dan   sluit   u   een   overeenkomst   met   Advocatenkantoor   Altena   gevestigd   te   Arnhem, welk   kantoor   wordt   vertegenwoordigd   door   mr.   G.   Altena.   Het   is   dan   ook   mr.   G.   Altena   die   de werkzaamheden    uitvoert.    Werkzaamheden    worden    overigens    pas    verricht    en    opdrachten    slechts uitgevoerd   na   aanvaarding   van   de   algemene   voorwaarden   die   wij   hanteren.   Deze   voorwaarden   worden u ten tijde  van de aanvaarding van de opdracht uitgereikt en kunt u HIER  downloaden. Wij   maken   u   er   op   attent   dat   Advocatenkantoor   Altena   is   verzekerd   tegen   beroepsaansprakelijkheid   bij Chubb   Insurance   Company   of   Europe   (Wegalaan   43,   2132   JD   Hoofddorp).      Er   geldt   wel   een   beperking van de aansprakelijkheid, weergegeven in de algemene voorwaarden. Ontstentenis In   geval   mr.   G.   Altena   als   gevolg   van   ontstentenis   (bijvoorbeeld   ziekte)   de   werkzaamheden   niet   kan uitvoeren   dan   zullen   de   werkzaamheden   worden   gecontinueerd   en/of   waargenomen   door   advocaat   mr. B.J.   Schadd,   kantoorhoudende   te   Arnhem,   of   een   andere   door   Advocatenkantoor   Altena   aan   te   wijzen advocaat. Privacy Ons   kantoor   verwerkt   persoonsgegevens   van   (potentiële)   cliënten.   In   verband   met   de   verwerking daarvan   wordt   toepassing   gegeven   aan   het   privacyreglement   Advocatenkantoor   Altena.   Dit   reglement kunt   u   HIER   downloaden.   Heeft   u   vragen   over   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens,   neemt   u   dan contact met ons op. Rechtsgebieden/opleidingen Iedere   advocaat   in   Nederland   dient   volgens   de   regelgeving   van   de   Orde   van   Advocaten   jaarlijks   in ieder   geval   voor   20   uur   deel   te   nemen   aan   voor   zijn   beroepspraktijk   relevante   opleidingen.   De   Raad voor   Rechtsbijstand   heeft   in   het   kader   van   de   gefinancierde   rechtsbijstand   (pro   deo)   voor   specifiek omschreven   rechtsgebieden   -   aan   de   advocaat   die   op   dit   terrein   actief   wil   zijn   -   ook   opleidingseisen gesteld. Hierdoor wordt door advocaten vaak meer dan 20 uur per jaar aan opleidingen besteed. Uiterlijk   1   maart   2020   dienen   advocaten   op   hun   website   kenbaar   te   maken   op   welke   rechtsgebieden   zij zich   bij   de   Nederlandse   Orde   van   Advocaten   hebben   geregistreerd.   In   geval   van   registratie   dient   de advocaat   tien   uren   aan   opleiding   te   hebben   gevolgd   specifiek   voor   dat   geregistreerde   rechtsgebied. Naar   verwachting   zal   mr.   Altena   zich   laten   registreren   op   de   gebieden:   “algemene   praktijk   (dat   omvat burgerlijk   recht,   strafrecht   en   bestuurrecht)”,   het   personen-   en   familierecht   (dat   onder   meer   omvat echtscheidingscheidingen, alimentatie, jeugbeschermingsrecht en ouderschap) en het “strafrecht”. Klachtenregeling Mocht   u   onverhoopt   over   een   (bepaald   aspect   van)   onze   dienstverlening   toch   niet   (helemaal)   tevreden zijn   dan   stellen   wij   het   op   prijs   als   u   dat   direct   meldt.   Waar   mogelijk   zoeken   we   dan   naar   een oplossing.   Mocht   u   een   (meer      officiële)   klacht   willen   indienen      dan      is   het   goed   te   weten      dat   ons kantoor   is   aangesloten   bij   de   Klachten-   en   Geschillencommissie   Advocatuur.   Dat   betekent      dat   u      uw     klacht      conform   de   klachtenregeling   eerst      aan      ons   kantoor   kenbaar   dient   te   maken.   Kan   in   onderling overleg    geen    overeenstemming    worden    bereikt,    dan    kunt    u    uw    klacht    voorleggen    aan    de Geschillencommissie   Advocatuur.   Voor   nader   informatie   over   deze   wijze   van   klachtafhandeling   klikt   u HIER.      Onze     klachtenregeling     kunt     u     HIER     downloaden.     Wilt     u     meer     informatie     over     de Geschillencommissie, klikt u dan HIER . U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met ons kantoor. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Strafrecht-advocaat-Arnhem
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Algemeen Advocatenkantoor    Altena,    gevestigd    in    Arnhem,    is    een eenmanszaak,    gedreven    door    mr.    G.    Altena    die    als advocaat    is    ingeschreven    bij    de    Nederlandse    Orde    van Advocaten   (Neuhuyskade   94,   2596   XM   Den   Haag).   Het kantoor   werkt   conform   de   door   deze   Orde   vastgestelde regelgeving.   Deze   regels   vindt   u   hier .    Meer   informatie over    de    Orde    van    Advocaten    vindt    u    op    de    website www.advocatenorde.nl. Algemene voorwaarden, beroepsaansprakelijkheid Indien     u     ons     kantoor     opdracht     geeft     om     voor     u werkzaamheden    uit    te    voeren    en    ons    kantoor    deze opdracht   aanvaardt,   dan   sluit   u   een   overeenkomst   met Advocatenkantoor    Altena    gevestigd    te    Arnhem,    welk kantoor   wordt   vertegenwoordigd   door   mr.   G.   Altena.   Het   is dan   ook   mr.   G.   Altena   die   de   werkzaamheden   uitvoert. Werkzaamheden     worden     overigens     pas     verricht     en opdrachten    slechts    uitgevoerd    na    aanvaarding    van    de algemene      voorwaarden      die      wij      hanteren.      Deze voorwaarden   worden   u   ten   tijde      van   de   aanvaarding   van de opdracht uitgereikt en kunt u hier   downloaden. Wij   maken   u   er   op   attent   dat   Advocatenkantoor   Altena   is verzekerd     tegen     beroepsaansprakelijkheid     bij     Chubb Insurance    Company    of    Europe    (Wegalaan    43,    2132    JD Hoofddorp).          Er     geldt     wel     een     beperking     van     de aansprakelijkheid,       weergegeven       in       de       algemene voorwaarden. Ontstentenis In    geval    mr.    G.    Altena    als    gevolg    van    ontstentenis (bijvoorbeeld     ziekte)     de     werkzaamheden     niet     kan uitvoeren      dan      zullen      de      werkzaamheden      worden gecontinueerd   en/of   waargenomen   door   advocaat   mr.   B.J. Schadd,   kantoorhoudende   te   Arnhem,   of   een   andere   door Advocatenkantoor Altena aan te wijzen advocaat. Privacy Ons   kantoor   verwerkt   persoonsgegevens   van   (potentiële) cliënten.   In   verband   met   de   verwerking   daarvan   wordt toepassing       gegeven       aan       het       privacyreglement Advocatenkantoor    Altena.    Dit    reglement    kunt    u    hier   downloaden.   Heeft   u   vragen   over   de   verwerking   van   uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op. Rechtsgebieden/opleidingen Iedere   advocaat   in   Nederland   dient   volgens   de   regelgeving van   de   Orde   van   Advocaten   jaarlijks   in   ieder   geval   voor   20 uur   deel   te   nemen   aan   voor   zijn   beroepspraktijk   relevante opleidingen.    De    Raad    voor    Rechtsbijstand    heeft    in    het kader   van   de   gefinancierde   rechtsbijstand   (pro   deo)   voor specifiek   omschreven   rechtsgebieden   -   aan   de   advocaat die    op    dit    terrein    actief    wil    zijn    -    ook    opleidingseisen gesteld.   Hierdoor   wordt   door   advocaten   vaak   meer   dan   20 uur per jaar aan opleidingen besteed. Uiterlijk   1   maart   2020   dienen   advocaten   op   hun   website kenbaar   te   maken   op   welke   rechtsgebieden   zij   zich   bij   de Nederlandse   Orde   van   Advocaten   hebben   geregistreerd.   In geval    van    registratie    dient    de    advocaat    tien    uren    aan opleiding      te      hebben      gevolgd      specifiek      voor      dat geregistreerde    rechtsgebied.    Naar    verwachting    zal    mr. Altena   zich   laten   registreren   op   de   gebieden:   “algemene praktijk     (dat     omvat     burgerlijk     recht,     strafrecht     en bestuurrecht)”,   het   personen-   en   familierecht   (dat   onder meer      omvat      echtscheidingscheidingen,      alimentatie, jeugbeschermingsrecht en ouderschap) en het “strafrecht”. Klachtenregeling Mocht   u   onverhoopt   over   een   (bepaald   aspect   van)   onze dienstverlening    toch    niet    (helemaal)    tevreden    zijn    dan stellen    wij    het    op    prijs    als    u    dat    direct    meldt.    Waar mogelijk   zoeken   we   dan   naar   een   oplossing.   Mocht   u   een (meer      officiële)   klacht   willen   indienen      dan      is   het   goed   te weten      dat   ons   kantoor   is   aangesloten   bij   de   Klachten-   en Geschillencommissie   Advocatuur.   Dat   betekent      dat   u      uw   klacht        conform    de    klachtenregeling    eerst        aan        ons kantoor   kenbaar   dient   te   maken.   Kan   in   onderling   overleg geen   overeenstemming   worden   bereikt,   dan   kunt   u   uw klacht   voorleggen   aan   de   Geschillencommissie   Advocatuur. Voor       nader       informatie       over       deze       wijze       van klachtafhandeling   klikt   u   hier .    Onze   klachtenregeling   kunt u    hier     downloaden.    Wilt    u    meer    informatie    over    de Geschillencommissie,   klikt   u   dan   hier .   U   kunt   natuurlijk ook altijd contact opnemen met ons kantoor. Op    de    bovenstaande    tekst    is    een    disclaimer    van    toepassing.    Voor    nadere informatie, klik HIER.