ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Uw   zaak   wordt   door   ons   kantoor   in   behandeling   genomen   op   basis   van   gefinancierde   rechtsbijstand   (pro   deo),   een   uurtarief   of   op basis van een vast bedrag. Pro deo Vele   zaken   kunnen   worden   behandeld   op   basis   van   pro   deo.   Of   u   in   aanmerking   komt   voor   deze   rechtsbijstand   wordt   (uiteindelijk) bepaald   door   de   Raad   voor   Rechtsbijstand   te   Arnhem   (de   Raad).   De   aanvraag   wordt   door   ons   kantoor   verzorgd.      Bij   de   beoordeling is   uitgangspunt   uw   (fiscaal)   inkomen   van   twee   jaren   terug.   Dit   wordt   genoemd   het   peiljaar   (-2).   De   Raad   kijkt   in   het   jaar   2021   dus naar   uw   inkomen   in   het   jaar   2019.   In   sommige   gevallen   wordt   uw   huidige   inkomen   als   uitgangspunt   genomen.   Dit   wordt   genoemd de peiljaarverlegging. Hiervan kan sprake zijn indien uw huidig (fiscaal) inkomen 15% lager is dan twee jaren terug. Na   beoordeling   van   uw   inkomen   wordt   vervolgens   door   de   Raad   beoordeeld   of   uw   zaak   zich   leent   voor   gefinancierde   rechtsbijstand. Zo    komen    bijvoorbeeld    strafzaken    die    dienen    bij    de    Kantonrechter,    in    beginsel    niet    voor    gefinancierde    rechtsbijstand    in aanmerking. Indien   de   Raad   oordeelt   dat   u   in   aanmerking   komt   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   bent   u   een   eigen   bijdrage   verschuldigd   aan ons   kantoor.   De   hoogte   hiervan,   die   wordt   bepaald   door   de   Raad,      is   weer   afhankelijk   van   de   hoogte   van   het   vastgestelde   (fiscale) inkomen   en   het   soort   zaak   waarvoor   rechtsbijstand   dient   te   worden   verleend.   Hoe   hoger   uw   inkomen,   hoe   hoger   de   eigen   bijdrage. Per   1   januari   2021   geldt   een   minimum   bijdrage   van   €   152,–   en   een   maximale   bijdrage   van   €   819,–.   Voor   beantwoording   van   de vraag   of   u   in   aanmerking   kunt   komen   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   kunt   de   website   van   de   Raad   voor   Rechtsbijstand   bezoeken (www.rechtsbijstand.nl),   of   HIER   klikken.   Vanzelfsprekend   kunt   u   ook   contact   opnemen   met   ons   kantoor. Van   een   bijdrage   is   overigens   geen   sprake   als   u   in   aanmerking   komt   voor   één   uur   gratis   advies.   Daarvan   kan   sprake   zijn   als   het Openbaar   Ministerie   aan   u   een   strafbeschikking   wil   uitreiklen   en   u   voor   een   hoorziting   heeft   uitgenodigd.   U   mag   dan   voorafgaande aan   die   hoorzitting   geheel   kosteloos   een   advocaat   naar   keuze   raadplegen.   Voor   nadere   informatie   hierover   kunt   u   contact   opnemen met ons kantoor. Wij   staan   u   graag   bij   of   voorzien   u   van   advies   in   uw   strafzaak.   Neemt   u   dus   gerust   telefonisch   contact   op   met   ons   kantoor.   Het   eerste telefonisch contact is altijd gratis. Uurtarief / vast bedrag Komt   u   niet   in   aanmerking   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   dan   wordt   bij   u   in   rekening   gebracht   een   uurtarief   of   een   vast   bedrag. Van   een   vast   bedrag   kan   sprake   zijn   als   de   omvang   van   de   werkzaamheden   door   ons   op   voorhand   zijn   in   te   schatten.   De   hoogte wordt   vanzelfsprekend   vooraf   met   u   overeengekomen.   Mocht   geen   vast   bedrag   in   rekening   kunnen   worden   gebracht,   dan   geldt   een uurtarief. Het eerste uur bedraagt € 77,50 (*), voor de opvolgende uren geldt een uurtatief van € 155,– (*). Wilt   u   weten   welke   kosten   in   uw   zaak   in   rekening   worden   gebracht   of   wat   de   specifieke   mogelijkheden   zijn,   verzoeken   wij   u   zonder enige binding of verdere verplichting contact op te nemen met ons kantoor. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER. (*) Genoemde uurtarieven zijn exclusief 6% kantoorkosten en BTW, prijspeil, 1 januari 2021; korting op het uurtarief (1e uur) geldt alleen voor nieuwe cliënten (eenmalig) die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand; indien een vast bedrag in rekening wordt gebracht, is de korting op het uurtarief (1e uur) niet van toepassing.
Uw    zaak    wordt    door    ons    kantoor    in    behandeling genomen    op    basis    van    gefinancierde    rechtsbijstand (pro    deo),    een    uurtarief    of    op    basis    van    een    vast bedrag. Pro deo Vele   zaken   kunnen   worden   behandeld   op   basis   van   pro deo.   Of   u   in   aanmerking   komt   voor   deze   rechtsbijstand wordt     (uiteindelijk)     bepaald     door     de     Raad     voor Rechtsbijstand    te    Arnhem    (de    Raad).    De    aanvraag wordt   door   ons   kantoor   verzorgd.      Bij   de   beoordeling   is uitgangspunt    uw    (fiscaal)    inkomen    van    twee    jaren terug.   Dit   wordt   genoemd   het   peiljaar   (-2).   De   Raad kijkt   in   het   jaar   2021   dus   naar   uw   inkomen   in   het   jaar 2019.   In   sommige   gevallen   wordt   uw   huidige   inkomen als    uitgangspunt    genomen.    Dit    wordt    genoemd    de peiljaarverlegging.   Hiervan   kan   sprake   zijn   indien   uw huidig   (fiscaal)   inkomen   15%   lager   is   dan   twee   jaren terug. Na   beoordeling   van   uw   inkomen   wordt   vervolgens   door de    Raad    beoordeeld    of    uw    zaak    zich    leent    voor gefinancierde    rechtsbijstand.    Zo    komen    bijvoorbeeld strafzaken   die   dienen   bij   de   Kantonrechter,   in   beginsel niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking. Indien   de   Raad   oordeelt   dat   u   in   aanmerking   komt   voor gefinancierde   rechtsbijstand   bent   u   een   eigen   bijdrage verschuldigd   aan   ons   kantoor.   De   hoogte   hiervan,   die wordt   bepaald   door   de   Raad,      is   weer   afhankelijk   van de   hoogte   van   het   vastgestelde   (fiscale)   inkomen   en het   soort   zaak   waarvoor   rechtsbijstand   dient   te   worden verleend.   Hoe   hoger   uw   inkomen,   hoe   hoger   de   eigen bijdrage.    Per    1    januari    2021    geldt    een    minimum bijdrage   van   €   152,–   en   een   maximale   bijdrage   van   819,–    .    Voor    beantwoording    van    de    vraag    of    u    in aanmerking       kunt       komen       voor       gefinancierde rechtsbijstand    kunt    de    website    van    de    Raad    voor Rechtsbijstand    bezoeken    (www.rechtsbijstand.nl),     of   HIER     klikken.     Vanzelfsprekend     kunt     u     ook     contact   opnemen   met   ons   kantoor. Van   een   bijdrage   is   overigens   geen   sprake   als   u   in aanmerking   komt   voor   één   uur   gratis   advies.   Daarvan kan   sprake   zijn   als   het   Openbaar   Ministerie   aan   u   een strafbeschikking   wil   uitreiken   en   u   voor   een   hoorzitting heeft   uitgenodigd.   U   mag   dan   voorafgaande   aan   die hoorzitting   geheel   kosteloos   een   advocaat   naar   keuze raadplegen.    Voor    nadere    informatie    hierover    kunt    u contact opnemen met ons kantoor. Uurtarief / vast bedrag Komt     u     niet     in     aanmerking     voor     gefinancierde rechtsbijstand   dan   wordt   bij   u   in   rekening   gebracht   een uurtarief   of   een   vast   bedrag.   Van   een   vast   bedrag   kan sprake   zijn   als   de   omvang   van   de   werkzaamheden   door ons   op   voorhand   zijn   in   te   schatten.   De   hoogte   wordt vanzelfsprekend   vooraf   met   u   overeengekomen.   Mocht geen   vast   bedrag   in   rekening   kunnen   worden   gebracht, dan   geldt   een   uurtarief.   Het   eerste   uur   bedraagt   77,50   (*),   voor   de   opvolgende   uren   geldt   een   uurtatief van € 155,– (*). Wilt   u   weten   welke   kosten   in   uw   zaak   in   rekening   worden gebracht    of    wat    de    specifieke    mogelijkheden    zijn, verzoeken    wij    u    zonder    enige    binding    of    verdere verplichting contact op te nemen met ons kantoor. Op    de    bovenstaande    tekst    is    een    disclaimer    van    toepassing.    Voor    nadere informatie, klik HIER. (*) Genoemde   uurtarieven   zijn   exclusief   6%   kantoorkosten   en   BTW,   prijspeil,   1 januari 2021; korting   op   het   uurtarief   (1e   uur)   geldt   alleen   voor   nieuwe   cliënten   (eenmalig)   die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand; indien   een   vast   bedrag   in   rekening   wordt   gebracht,   is   de   korting   op   het   uurtarief (1e uur) niet van toepassing.
Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88