ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Uw   zaak   wordt   door   ons   kantoor   in   behandeling   genomen   op   basis   van   gefinancierde   rechtsbijstand   (pro   deo),   een   uurtarief   of   op basis van een vast bedrag. Pro deo Vele   zaken   kunnen   worden   behandeld   op   basis   van   pro   deo.   Of   u   in   aanmerking   komt   voor   deze   rechtsbijstand   wordt   (uiteindelijk) bepaald   door   de   Raad   voor   Rechtsbijstand   te   Arnhem   (de   Raad).   De   aanvraag   wordt   door   ons   kantoor   verzorgd.      Bij   de   beoordeling is   uitgangspunt   uw   (fiscaal)   inkomen   van   twee   jaren   terug.   Dit   wordt   genoemd   het   peiljaar   (-2).   De   Raad   kijkt   in   het   jaar   2021   dus naar   uw   inkomen   in   het   jaar   2019.   In   sommige   gevallen   wordt   uw   huidige   inkomen   als   uitgangspunt   genomen.   Dit   wordt   genoemd de peiljaarverlegging. Hiervan kan sprake zijn indien uw huidig (fiscaal) inkomen 15% lager is dan twee jaren terug. Na   beoordeling   van   uw   inkomen   wordt   vervolgens   door   de   Raad   beoordeeld   of   uw   zaak   zich   leent   voor   gefinancierde   rechtsbijstand. Zo    komen    bijvoorbeeld    strafzaken    die    dienen    bij    de    Kantonrechter,    in    beginsel    niet    voor    gefinancierde    rechtsbijstand    in aanmerking. Indien   de   Raad   oordeelt   dat   u   in   aanmerking   komt   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   bent   u   een   eigen   bijdrage   verschuldigd   aan ons   kantoor.   De   hoogte   hiervan,   die   wordt   bepaald   door   de   Raad,      is   weer   afhankelijk   van   de   hoogte   van   het   vastgestelde   (fiscale) inkomen   en   het   soort   zaak   waarvoor   rechtsbijstand   dient   te   worden   verleend.   Hoe   hoger   uw   inkomen,   hoe   hoger   de   eigen   bijdrage. Per   1   januari   2021   geldt   een   minimum   bijdrage   van   €   152,–   en   een   maximale   bijdrage   van   €   819,–.   Voor   beantwoording   van   de vraag   of   u   in   aanmerking   kunt   komen   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   kunt   de   website   van   de   Raad   voor   Rechtsbijstand   bezoeken (www.rechtsbijstand.nl),   of   HIER   klikken.   Vanzelfsprekend   kunt   u   ook   contact   opnemen   met   ons   kantoor. Uurtarief / vast bedrag Komt   u   niet   in   aanmerking   voor   gefinancierde   rechtsbijstand   dan   wordt   bij   u   in   rekening   gebracht   een   uurtarief   of   een   vast   bedrag. Van   een   vast   bedrag   kan   sprake   zijn   als   de   omvang   van   de   werkzaamheden   door   ons   op   voorhand   zijn   in   te   schatten.   De   hoogte wordt   vanzelfsprekend   vooraf   met   u   overeengekomen.   Mocht   geen   vast   bedrag   in   rekening   kunnen   worden   gebracht,   dan   geldt   een uurtarief. Het eerste uur bedraagt € 77,50 (*), voor de opvolgende uren geldt een uurtatief van € 155,– (*). Wilt   u   weten   welke   kosten   in   uw   zaak   in   rekening   worden   gebracht   of   wat   de   specifieke   mogelijkheden   zijn,   verzoeken   wij   u   zonder enige binding of verdere verplichting contact op te nemen met ons kantoor. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER. (*) Genoemde uurtarieven zijn exclusief 6% kantoorkosten en BTW, prijspeil, 1 januari 2021; korting op het uurtarief (1e uur) geldt alleen voor nieuwe cliënten (eenmalig) die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand; indien een vast bedrag in rekening wordt gebracht, is de korting op het uurtarief (1e uur) niet van toepassing.
Uw    zaak    wordt    door    ons    kantoor    in    behandeling genomen    op    basis    van    gefinancierde    rechtsbijstand (pro    deo),    een    uurtarief    of    op    basis    van    een    vast bedrag. Pro deo Vele   zaken   kunnen   worden   behandeld   op   basis   van   pro deo.      Of      u      in      aanmerking      komt      voor      deze rechtsbijstand    wordt    (uiteindelijk)    bepaald    door    de Raad   voor   Rechtsbijstand   te   Arnhem   (de   Raad).   De aanvraag   wordt   door   ons   kantoor   verzorgd.      Bij   de beoordeling   is   uitgangspunt   uw   (fiscaal)   inkomen   van twee   jaren   terug.   Dit   wordt   genoemd   het   peiljaar   (-2). De   Raad   kijkt   in   het   jaar   2021   dus   naar   uw   inkomen   in het   jaar   2019.   In   sommige   gevallen   wordt   uw   huidige inkomen     als     uitgangspunt     genomen.     Dit     wordt genoemd    de    peiljaarverlegging.    Hiervan    kan    sprake zijn   indien   uw   huidig   (fiscaal)   inkomen   15%   lager   is dan twee jaren terug. Na    beoordeling    van    uw    inkomen    wordt    vervolgens door   de   Raad   beoordeeld   of   uw   zaak   zich   leent   voor gefinancierde   rechtsbijstand.   Zo   komen   bijvoorbeeld strafzaken   die   dienen   bij   de   Kantonrechter,   in   beginsel niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking. Indien   de   Raad   oordeelt   dat   u   in   aanmerking   komt voor    gefinancierde    rechtsbijstand    bent    u    een    eigen bijdrage    verschuldigd    aan    ons    kantoor.    De    hoogte hiervan,   die   wordt   bepaald   door   de   Raad,      is   weer afhankelijk    van    de    hoogte    van    het    vastgestelde (fiscale)     inkomen     en     het     soort     zaak     waarvoor rechtsbijstand   dient   te   worden   verleend.   Hoe   hoger   uw inkomen,   hoe   hoger   de   eigen   bijdrage.   Per   1   januari 2021   geldt   een   minimum   bijdrage   van   €   152,–   en   een maximale   bijdrage   van   €   819,–   .   Voor   beantwoording van   de   vraag   of   u   in   aanmerking   kunt   komen   voor gefinancierde   rechtsbijstand   kunt   de   website   van   de Raad            voor            Rechtsbijstand            bezoeken (www.rechtsbijstand.nl),          of          HIER          klikken.   Vanzelfsprekend    kunt    u    ook    contact    opnemen    met    ons   kantoor. Uurtarief / vast bedrag Komt     u     niet     in     aanmerking     voor     gefinancierde rechtsbijstand   dan   wordt   bij   u   in   rekening   gebracht een   uurtarief   of   een   vast   bedrag.   Van   een   vast   bedrag kan   sprake   zijn   als   de   omvang   van   de   werkzaamheden door   ons   op   voorhand   zijn   in   te   schatten.   De   hoogte wordt   vanzelfsprekend   vooraf   met   u   overeengekomen. Mocht   geen   vast   bedrag   in   rekening   kunnen   worden gebracht,    dan    geldt    een    uurtarief.    Het    eerste    uur bedraagt   €   77,50   (*),   voor   de   opvolgende   uren   geldt een uurtatief van € 155,– (*). Wilt    u    weten    welke    kosten    in    uw    zaak    in    rekening worden    gebracht    of    wat    de    specifieke    mogelijkheden zijn,   verzoeken   wij   u   zonder   enige   binding   of   verdere verplichting contact op te nemen met ons kantoor. Op    de    bovenstaande    tekst    is    een    disclaimer    van    toepassing.    Voor    nadere informatie, klik HIER. (*) Genoemde   uurtarieven   zijn   exclusief   6%   kantoorkosten   en   BTW,   prijspeil,   1 januari 2021; korting   op   het   uurtarief   (1e   uur)   geldt   alleen   voor   nieuwe   cliënten   (eenmalig) die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand; indien    een    vast    bedrag    in    rekening    wordt    gebracht,    is    de    korting    op    het uurtarief (1e uur) niet van toepassing.
Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88