Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Artikel 310 Sr
Wettekst Hij   die   enig   goed   dat   geheel   of   ten   dele   aan   een   ander   toebehoort   wegneemt,   met het   oogmerk   om   het   zich   wederrechtelijk   toe   te   eigenen,   wordt,   als   schuldig   aan diefstal,   gestraft   met   gevangenisstraf   van      ten   hoogste   vier   jaren   of   geldboete   van     de vierde categorie.
Wanneer diefstal Diefstal   is   in   de   wet   omschreven   als   de   persoon   die   een   goed   wegneemt   en   de   opzet   heeft   om   dit   goed   toe te eigenen. Dat  toe-eigenen moet dan ook nog eens wederrechtelijk zijn. Een   goed   kan   van   alles   zijn.   Meestal   gaat   het   om   fysieke   goederen   als   bijvoorbeeld   een   fiets.   Maar   volgens de Hoge Raad kan ook stroom worden gestolen. Indien    een    auto    wordt    weggenomen    om    er    “even”    in    te    rijden,    dan    kan    dat    -    afhankelijk    van    de omstandigheden - diefstal zijn, maar bijvoorbeeld ook joyriding. Naast   dit   alles   moet   het   toe-eigenen      wederrechtelijk   zijn.   Dat   is   een   ander   woord   voor   tegen   het   recht   in, dus   in   strijd   met   de   wet.   Er   zijn   situaties   denkbaar   waarbij   wel   een   goed   wordt   genomen,   maar   het   toch niet wederrechtelijk is. Welke straf Diefstal   is   een   misdrijf   en   er   kan   een   gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   -   mocht   worden gekomen   tot   een   veroordeling   -      wordt   opgelegd,   is   afhankelijk   van   meerdere   omstandigheden.   Zo   wordt gekeken   naar   het   type   goed   dat   gestolen   is   maar   ook   is   relevant   of   er   schade   is   ontstaan   door   de   diefstal, althans de hoogte daarvan. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   diefstal   zijn   er   meerdere   aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw   verdediging relevant.   Aandachtspunten   zijn   de   aangifte,   uw   verklaring   en/of   bedoeling,      de   vraag   of   een   lokmiddel   is ingezet   en   wat   de   toestand   was   van   het   goed   ten   tijde   van   het   wegnemen   hiervan.   Verder   is   ook   altijd aandachtspunt,    met    name    indien    schade    wordt    gevorderd,    of    de    vordering    met    bewijsstukken    is onderbouwd en of bij toewijzing van enige vordering, de benadeelde partij niet nieuw-voor-oud krijgt. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   diefstal,   schroomt   u   dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen   in overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en   bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen   verdedigen   tijdens het strafproces. Het eerste telefonisch contact is altijd gratis. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Strafrecht-advocaat-Arnhem
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Wanneer diefstal Diefstal   is   in   de   wet   omschreven   als   de   persoon   die een   goed   wegneemt   en   de   opzet   heeft   om   dit   goed   toe te   eigenen.   Dat      toe-eigenen   moet   dan   ook   nog   eens wederrechtelijk zijn. Een   goed   kan   van   alles   zijn.   Meestal   gaat   het   om fysieke    goederen    als    bijvoorbeeld    een    fiets.    Maar volgens    de    Hoge    Raad    kan    ook    stroom    worden gestolen. Indien   een   auto   wordt   weggenomen   om   er   “even”   in   te rijden,      dan      kan      dat      -      afhankelijk      van      de omstandigheden   -   diefstal   zijn,   maar   bijvoorbeeld   ook joyriding. Naast   dit   alles   moet   het   toe-eigenen      wederrechtelijk zijn.   Dat   is   een   ander   woord   voor   tegen   het   recht   in, dus   in   strijd   met   de   wet.   Er   zijn   situaties   denkbaar waarbij   wel   een   goed   wordt   genomen,   maar   het   toch niet wederrechtelijk is. Welke straf Diefstal   is   een   misdrijf   en   er   kan   een   gevangenisstraf worden     opgelegd.     Welke     straf     -     mocht     worden gekomen   tot   een   veroordeling   -      wordt   opgelegd,   is afhankelijk   van   meerdere   omstandigheden.   Zo   wordt gekeken   naar   het   type   goed   dat   gestolen   is   maar   ook is   relevant   of   er   schade   is   ontstaan   door   de   diefstal, althans de hoogte daarvan. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   diefstal   zijn   er   meerdere aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw   verdediging relevant.     Aandachtspunten     zijn     de     aangifte,     uw verklaring   en/of   bedoeling,      de   vraag   of   een   lokmiddel is   ingezet   en   wat   de   toestand   was   van   het   goed   ten tijde   van   het   wegnemen   hiervan.   Verder   is   ook   altijd aandachtspunt,     met     name     indien     schade     wordt gevorderd,    of    de    vordering    met    bewijsstukken    is onderbouwd   en   of   bij   toewijzing   van   enige   vordering, de benadeelde partij niet nieuw-voor-oud krijgt. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   diefstal,   schroomt   u   dan niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen   in overleg    met    u    het    dossier    bij    justitie    opvragen    en bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen   verdedigen   tijdens het   strafproces.   Het   eerste   telefonisch   contact   is   altijd gratis. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.