Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
1. De informatie op deze website en/of via deze website verkregen, is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website en/of via deze website verkregen informatie worden ontleend. 2. Op de website worden werkzaamheden en/of rechtsgebieden genoemd/omschreven en/of veel gestelde vragen beantwoord. Het benoemen of omschrijven van rechtsgebieden of het beantwoorden van vragen, betekent niet dat ons kantoor op het specifiek omschreven rechtsgebied werkzaamheden verricht of dat de advocaat (mr. Altena) zich op dit specifieke rechtsgebied, of in het verrichten van deze werkzaamheden, heeft gespecialiseerd. Evenmin betekent dit dat de advocaat (mr. Altena) zich als zodanig heeft laten registreren in het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten (meer informatie hierover is te vinden onder het de webpagina “meer over ons”). 3. Hoewel Advocatenkantoor Altena zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhoud van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Advocatenkantoor Altena  niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 4. Advocatenkantoor Altena garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Advocatenkantoor Altena  wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden  en/of via deze website verkregen informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Strafrecht-advocaat-Arnhem
1.   De   informatie   op   deze   website   en/of   via   deze   website verkregen,      is      uitsluitend      bedoeld      als      algemene informatie.   Er   kunnen   geen   rechten   aan   de   informatie   op deze     website     en/of     via     deze     website     verkregen informatie worden ontleend. 2.     Op     de     website     worden     werkzaamheden     en/of rechtsgebieden      genoemd/omschreven      en/of      veel gestelde     vragen     beantwoord.     Het     benoemen     of omschrijven   van   rechtsgebieden   of   het   beantwoorden van    vragen,    betekent    niet    dat    ons    kantoor    op    het specifiek     omschreven     rechtsgebied     werkzaamheden verricht   of   dat   de   advocaat   (mr.   Altena)   zich   op   dit specifieke   rechtsgebied,   of   in   het   verrichten   van   deze werkzaamheden,      heeft      gespecialiseerd.      Evenmin betekent    dit    dat    de    advocaat    (mr.    Altena)    zich    als zodanig        heeft        laten        registreren        in        het rechtsgebiedenregister    van    de    Orde    van    Advocaten (meer   informatie   hierover   is   te   vinden   onder   het   de webpagina “meer over ons”). 3.    Hoewel    Advocatenkantoor    Altena    zorgvuldigheid    in acht   neemt   bij   het   samenstellen   en   onderhouden   van deze   website   en   daarbij   gebruik   maakt   van   bronnen   die betrouwbaar    geacht    worden,    kan    Advocatenkantoor Altena      niet   instaan   voor   de   juistheid,   volledigheid   en actualiteit van de geboden informatie. 4.   Advocatenkantoor   Altena   garandeert   evenmin   dat   de website    foutloos    of    ononderbroken    zal    functioneren. Advocatenkantoor   Altena      wijst   iedere   aansprakelijkheid ten    aanzien    van    de    juistheid,    volledigheid,    actualiteit van    de    geboden        en/of    via    deze    website    verkregen informatie   en   het   (ongestoord)   gebruik   van   deze   website uitdrukkelijk van de hand.
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88