Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Artikel 416 Sr
Wettekst 1. Als schuldig aan opzetheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie: a.   hij   die   een   goed   verwerft,   voorhanden   heeft   of   overdraagt,   dan   wel   een persoonlijk   recht   op   of   een   zakelijk   recht   ten   aanzien   van   een   goed   vestigt   of overdraagt,   terwijl   hij   ten   tijde   van   de   verwerving   of   het   voorhanden   krijgen   van het   goed   dan   wel   het   vestigen   van   het   recht   wist   dat   het   een   door   misdrijf verkregen goed betrof; b.   hij   die   opzettelijk   uit   winstbejag   een   door   misdrijf   verkregen   goed   voorhanden heeft   of   overdraagt,   dan   wel   een   persoonlijk   recht   op   of   zakelijk   recht   ten aanzien van een door misdrijf verkregen goed overdraagt. 2.      Met   dezelfde   straf   wordt   gestraft   hij   die   opzettelijk   uit   de   opbrengst   van   enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekt.
Wanneer heling Heling   is   in   de   wet   omschreven   als   een   goed   (bijvoorbeeld   een   fiets)   voorhanden   hebben,   verkrijgen   of overdragen.   Dit   goed   moet   zijn   verkregen   door   een   misdrijf.   Dat   misdrijf   zal   vaak   diefstal   zijn.   Als voorbeeld   kan   worden   genoemd   de   fiets   die   op   straat   wordt   aangeboden   voor   een   iets   te   lage   prijs.   Veelal zal   die   fiets   zijn   gestolen   (van   misdrijf   afkomstig).   Wordt   de   fiets   ook   daadwerkelijk   voor   die      te   lage   prijs gekocht,   dan   heeft   de   koper   de   fiets   op   dat   moment   voorhanden.   Op   zichzelf   genomen   is   dat   nog   niet strafbaar.   Bij   heling   moet   de   koper   namelijk   ten   tijde   van   de   koop   ook   hebben   geweten   dat   de   fiets   van diefstal   afkomstig   was.   Dit   weten   noemen   we   de   opzetvariant.   De   wettekst   in   het   linker   kader   gaat   over   dit soort   heling.   Naast   de   opzetvariant   kennen   we   ook   nog   de   schuldvariant.   De   koper   hoeft   dan   niet   geweten te hebben dat de fiets gestolen was, maar had redelijkerwijs moeten vermoeden dat de fiets gestolen was. Een   prijs   is   vaak   een   indicatie.   Wordt   een   nieuwe   elektrische   fiets   aangeboden   voor   een   bedrag   van   €   100,– dan   wordt   ervan   uitgegaan   dat   de   verdachte   had   moeten   weten,   dan   wel   redelijkerwijs   moeten   vermoeden, dat de fiets van een misdrijf (diefstal) afkomstig was. Welke straf Diefstal   is   een   misdrijf   en   er   kan   een   gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   -   mocht   worden gekomen   tot   een   veroordeling   -      wordt   opgelegd,   is   afhankelijk   van   meerdere   omstandigheden.   Zo   wordt gekeken   naar   het   type   goed   dat   geheeld   is,   is   maar   ook   is   relevant   of   er   schade   is   ontstaan   door   de   heling. Verder   is   vanzelfsprekend   relevant   of   sprake   is   geweest   van   opzetheling   of   schuldheling.   Bij   opzetheling wordt over het algemeen een hogere straf opgelegd dan bij schuldheling. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   heling   zijn   er   meerdere   aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw   verdediging relevant.   Relevant   is   altijd   de   vraag   of   vaststaat   dat   het   geheelde   goed   ook   daadwerkelijk   van   een   misdrijf afkomstig   is.   Verder   is   altijd   een   aandachtspunt   de   prijs   van   het   geheelde   goed   maar   ook   de   persoon   van de   verdachte.   De   ene   verdachte   is   de   andere   niet   en   wat   de   één   wel   zou   kunnen   weten,   hoeft   voor   de   ander niet   zo   te   zijn.   Verder   is   ook   altijd   aandachtspunt,   met   name   indien   schade   wordt   gevorderd,   of   de vordering   met   bewijsstukken   is   onderbouwd   en   of   bij   toewijzing   van   enige   vordering,   de   benadeelde   partij niet nieuw-voor-oud krijgt. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   heling,   schroomt   u   dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen   in overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en   bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen   verdedigen   tijdens   het strafproces. Het eerste telefonisch contact is altijd gratis. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Strafrecht-advocaat-Arnhem
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Wanneer heling Heling     is     in     de     wet     omschreven     als     een     goed (bijvoorbeeld   een   fiets)   voorhanden   hebben,   verkrijgen of   overdragen.   Dit   goed   moet   zijn   verkregen   door   een misdrijf.     Dat     misdrijf     zal     vaak     diefstal     zijn.     Als voorbeeld   kan   worden   genoemd   de   fiets   die   op   straat wordt   aangeboden   voor   een   iets   te   lage   prijs.   Veelal   zal die   fiets   zijn   gestolen   (van   misdrijf   afkomstig).   Wordt de    fiets    ook    daadwerkelijk    voor    die        te    lage    prijs gekocht,   dan   heeft   de   koper   de   fiets   op   dat   moment voorhanden.    Op    zichzelf    genomen    is    dat    nog    niet strafbaar.   Bij   heling   moet   de   koper   namelijk   ten   tijde van   de   koop   ook   hebben   geweten   dat   de   fiets   van diefstal    afkomstig    was.    Dit    weten    noemen    we    de opzetvariant.   De   wettekst   in   het   linker   kader   gaat   over dit   soort   heling.   Naast   de   opzetvariant   kennen   we   ook nog   de   schuldvariant.   De   koper   hoeft   dan   niet   geweten te    hebben    dat    de    fiets    gestolen    was,    maar    had redelijkerwijs   moeten   vermoeden   dat   de   fiets   gestolen was. Een    prijs    is    vaak    een    indicatie.    Wordt    een    nieuwe elektrische   fiets   aangeboden   voor   een   bedrag   van   100,–   dan   wordt   ervan   uitgegaan   dat   de   verdachte   had moeten      weten,      dan      wel      redelijkerwijs      moeten vermoeden,    dat    de    fiets    van    een    misdrijf    (diefstal) afkomstig was. Welke straf Diefstal   is   een   misdrijf   en   er   kan   een   gevangenisstraf worden     opgelegd.     Welke     straf     -     mocht     worden gekomen   tot   een   veroordeling   -      wordt   opgelegd,   is afhankelijk   van   meerdere   omstandigheden.   Zo   wordt gekeken   naar   het   type   goed   dat   geheeld   is,   is   maar   ook is   relevant   of   er   schade   is   ontstaan   door   de   heling. Verder   is   vanzelfsprekend   relevant   of   sprake   is   geweest van   opzetheling   of   schuldheling.   Bij   opzetheling   wordt over   het   algemeen   een   hogere   straf   opgelegd   dan   bij schuldheling. Verdediging Bij    zaken    in    verband    met    heling    zijn    er    meerdere aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw   verdediging relevant.   Relevant   is   altijd   de   vraag   of   vaststaat   dat   het geheelde    goed    ook    daadwerkelijk    van    een    misdrijf afkomstig   is.   Verder   is   altijd   een   aandachtspunt   de   prijs van   het   geheelde   goed   maar   ook   de   persoon   van   de verdachte.   De   ene   verdachte   is   de   andere   niet   en   wat de   één   wel   zou   kunnen   weten,   hoeft   voor   de   ander   niet zo    te    zijn.    Verder    is    ook    altijd    aandachtspunt,    met name   indien   schade   wordt   gevorderd,   of   de   vordering met   bewijsstukken   is   onderbouwd   en   of   bij   toewijzing van   enige   vordering,   de   benadeelde   partij   niet   nieuw- voor-oud krijgt. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   heling,   schroomt   u   dan niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen   in overleg    met    u    het    dossier    bij    justitie    opvragen    en bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen   verdedigen   tijdens het   strafproces.   Het   eerste   telefonisch   contact   is   altijd gratis. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.