Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Artikel 311 Sr
Wettekst 1.   Met   gevangenisstraf   van   ten   hoogste   zes   jaren   of   geldboete   van   de   vierde categorie wordt gestraft: 1°. diefstal van vee uit de weide; 2°.    diefstal    bij    gelegenheid    van    brand,    ontploffing,    watersnood,    schipbreuk, stranding, spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood; 3°.   diefstal   gedurende   de   voor   de   nachtrust   bestemde   tijd,   in   een   woning   of   op een   besloten   erf   waarop   een   woning   staat,   door   iemand   die   zich   aldaar   buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt; 4°. diefstal door twee of meer verenigde personen; 5°.   diefstal   waarbij   de   schuldige   zich   de   toegang   tot   de   plaats   van   het   misdrijf heeft   verschaft   of   het   weg   te   nemen   goed   onder   zijn   bereik   heeft   gebracht   door middel   van   braak,   verbreking   of   inklimming,   van   valse   sleutels,   van   een   valse order of een vals kostuum; 6°.   diefstal   met   het   oogmerk   om   een   terroristisch   misdrijf   voor   te   bereiden   of gemakkelijk te maken. 2.      Indien   de   onder   3°   omschreven   diefstal   vergezeld   gaat   van   een   der   in   onder 4°    en    5°    vermelde    omstandigheden,    wordt    gevangenisstraf    van    ten    hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
Wanneer  inbraak Inbraak    is    eigenlijk    gekwalificeerde    diefstal.    Dat    betekent    dat    strafbaar    is    gesteld    de    diefstal.    De omstandigheden   waaronder   bepalen   dan   of   sprake   is   van   inbraak.   De   wet   kent   het   begrip   inbraak   zelf eigenlijk   niet.   Wordt   een   goed   gestolen   uit   een   woning   en   was   het   om   die   woning   te   betreden   nodig   om iets   kapot   te   breken   (een   deur   of   een   raam),   dan   is   dat   een   strafverzwarende   omstandigheid.   Kan   voor diefstal   van   een   goed   een   gevangenisstraf   van   4   jaar   worden   opgelegd,   voor   inbraak   in   een   woning   een straf van 9  jaar. Welke straf Inbraak   is   een   misdrijf.   Zoals   hiervoor   genoemd   kan   een   gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   - mocht    worden    gekomen    tot    een    veroordeling    -        wordt    opgelegd,    is    afhankelijk    van    meerdere omstandigheden.   Zo   wordt   gekeken   naar   het   goed   of   de   goederen   die   zijn   gestolen,   de   omstandigheden waaronder      maar   kan   ook   relevant   zijn   de   vraag   of   er   schade   is   ontstaan   door   de   inbraak,   althans   de hoogte daarvan. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   inbraak   zijn   er   meerdere   aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw   verdediging relevant.    Aandachtspunten    zijn    de    aangifte,    uw    verklaring    en/of    bedoeling,    de    omstandigheden waaronder   de   inbraak   werd   gepleegd   en   wat   de   toestand   was   van   het   goed   /   de   goederen   ten   tijde   van het   wegnemen   hiervan.   Verder   is   ook   altijd   aandachtspunt,   met   name   indien   schade   wordt   gevorderd,   of de   vordering   met   bewijsstukken   is   onderbouwd   en   of   bij   toewijzing   van   enige   vordering,   de   benadeelde partij niet nieuw-voor-oud krijgt. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   inbraak,   schroomt   u   dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en   bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen   verdedigen tijdens het strafproces. Het eerste telefonisch contact is altijd gratis. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Strafrecht-advocaat-Arnhem
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Wanneer  inbraak Inbraak     is     eigenlijk     gekwalificeerde     diefstal.     Dat betekent    dat    strafbaar    is    gesteld    de    diefstal.    De omstandigheden   waaronder   bepalen   dan   of   sprake   is van    inbraak.    De    wet    kent    het    begrip    inbraak    zelf eigenlijk   niet.   Wordt   een   goed   gestolen   uit   een   woning en   was   het   om   die   woning   te   betreden   nodig   om   iets kapot   te   breken   (een   deur   of   een   raam),   dan   is   dat   een strafverzwarende   omstandigheid.   Kan   voor   diefstal   van een    goed    een    gevangenisstraf    van    4    jaar    worden opgelegd,   voor   inbraak   in   een   woning   een   straf   van   9     jaar. Welke straf Inbraak   is   een   misdrijf.   Zoals   hiervoor   genoemd   kan een   gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   - mocht   worden   gekomen   tot   een   veroordeling   -      wordt opgelegd,   is   afhankelijk   van   meerdere   omstandigheden. Zo   wordt   gekeken   naar   het   goed   of   de   goederen   die   zijn gestolen,   de   omstandigheden   waaronder      maar   kan   ook relevant   zijn   de   vraag   of   er   schade   is   ontstaan   door   de inbraak, althans de hoogte daarvan. Verdediging Bij    zaken    in    verband    met    inbraak    zijn    er    meerdere aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw   verdediging relevant.     Aandachtspunten     zijn     de     aangifte,     uw verklaring      en/of      bedoeling,      de      omstandigheden waaronder    de    inbraak    werd    gepleegd    en    wat    de toestand   was   van   het   goed   /   de   goederen   ten   tijde   van het      wegnemen      hiervan.      Verder      is      ook      altijd aandachtspunt,     met     name     indien     schade     wordt gevorderd,    of    de    vordering    met    bewijsstukken    is onderbouwd   en   of   bij   toewijzing   van   enige   vordering, de benadeelde partij niet nieuw-voor-oud krijgt. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   inbraak,   schroomt   u   dan niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen   in overleg    met    u    het    dossier    bij    justitie    opvragen    en bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen   verdedigen   tijdens het   strafproces.   Het   eerste   telefonisch   contact   is   altijd gratis. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.