Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
A lgemeen Advocatenkantoor   Altena,   gevestigd   in   Arnhem,   is   een   eenmanszaak,   gedreven   door   mr.   G.   Altena   die   als advocaat   is   ingeschreven   bij   de   Nederlandse   Orde   van   Advocaten   (Neuhuyskade   94,   2596   XM   Den   Haag).   Het kantoor    werkt    conform    de    door    deze    Orde    vastgestelde    regelgeving.    Deze    regels    vindt    u    HIER.    Meer informatie over de Orde van Advocaten vindt u op de website www.advocatenorde.nl. Algemene voorwaarden, beroepsaansprakelijkheid Indien   u   ons   kantoor   opdracht   geeft   voor   u   werkzaamheden   uit   te   voeren   en   ons   kantoor   deze   opdracht aanvaardt,   dan   sluit   u   een   overeenkomst   met   Advocatenkantoor   Altena   gevestigd   te   Arnhem,   welk   kantoor wordt   vertegenwoordigd   door   mr.   G.   Altena.   Het   is   dan   ook   mr.   G.   Altena   die   de   werkzaamheden   uitvoert. Werkzaamheden   worden   overigens   pas   verricht   en   opdrachten   slechts   uitgevoerd   na   aanvaarding   van   de algemene   voorwaarden   die   wij   hanteren.   Deze   voorwaarden   worden   u   ten   tijde   van   de   aanvaarding   van   de opdracht uitgereikt en kunt u HIER downloaden. Wij   maken   u   er   op   attent   dat   Advocatenkantoor   Altena   is   verzekerd   tegen   beroepsaansprakelijkheid   bij   Chubb Insurance   Company   of   Europe   SE   (Wegalaan   43,   2132   JD   Hoofddorp).   Er   geldt   wel   een   beperking   van   de aansprakelijkheid, weergegeven in de algemene voorwaarden. Ontstentenis In    geval    mr.    G.    Altena    als    gevolg    van    ontstentenis    (bijvoorbeeld    ziekte)    de    werkzaamheden    niet    kan uitvoeren   dan   zullen   de   werkzaamheden   worden   gecontinueerd   en/of   waargenomen   door   advocaat   mr.   B.J. Schadd, kantoorhoudende te Arnhem, of een andere door Advocatenkantoor Altena aan te wijzen advocaat. Privacy Ons   kantoor   verwerkt   persoonsgegevens   van   (potentiële)   cliënten.   In   verband   met   de   verwerking   daarvan wordt   toepassing   gegeven   aan   het   privacyreglement   Advocatenkantoor   Altena.   Dit   reglement   kunt   u   HIER   downloaden.   Heeft   u   vragen   over   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens,   neemt   u   dan   contact   met   ons op. Rechtsgebieden/opleidingen Iedere   advocaat   in   Nederland   dient   volgens   de   regelgeving   van   de   Orde   van   Advocaten   jaarlijks   in   ieder geval   voor   20   uur   deel   te   nemen   aan   voor   zijn   beroepspraktijk   relevante   opleidingen.   Mede   in   verband daarmee   is   iedere   advocaat   verplicht   om   publiekelijk   kenbaar   te   maken   op   welke   rechtsgebieden   hij/zij zich   bij   de   Nederlandse   Orde   van   Advocaten   heeft   geregistreerd.   In   geval   van   registratie   dient   de   advocaat tien   uren   aan   opleiding   te   hebben   gevolgd   specifiek   voor   dat   geregistreerde   rechtsgebied.   Mr.   Altena   heeft zich   laten   registreren   op   de   gebieden:   “algemene   praktijk   (dat   onder   meer   omvat   burgerlijk   recht   en strafrecht)   en   het   personen-   en   familierecht   (dat   onder   meer   omvat   echtscheidingscheidingen,   alimentatie, jeugdbeschermingsrecht   en   ouderschap).   Voor   de   exacte   registratie   in   het   rechtsgebiedenregister   van   de Orde van advocaten klikt u HIER . Naast    de    Orde    van    advocaten    verbindt    óók    de    Raad    voor    Rechtsbijstand    aan    een    advocaat    die werkzaamheden   wil   verrichten   op   basis   van   gefinancierde   rechtsbijstand   (pro   deo)   nadere   eisen.   Zo moeten   extra   opleidingen   worden   gevolgd   en   is   de   advocaat   gehouden   om   een   minimum   aantal   zittingen bij   te   wonen   en   cliënten   daarin   bij   te   staan.   Mr.   Altena   is   in   ieder   geval   geregistreerd   voor   de   terreinen burgerlijk recht, personen- en familierecht en het strafrecht. Klachtenregeling Mocht   u   onverhoopt   over   een   (bepaald   aspect   van)   onze   dienstverlening   toch   niet   (helemaal)   tevreden   zijn dan   stellen   wij   het   op   prijs   als   u   dat   direct   meldt.   Waar   mogelijk   zoeken   we   dan   naar   een   oplossing.   Mocht   u een   (meer      officiële)   klacht   willen   indienen      dan      is   het   goed   te   weten      dat   ons   kantoor   is   aangesloten   bij   de Klachten-   en   Geschillencommissie   Advocatuur.   Dat   betekent      dat   u      uw      klacht      conform   de   klachtenregeling eerst      aan      ons   kantoor   kenbaar   dient   te   maken.   Kan   in   onderling   overleg   geen   overeenstemming   worden bereikt,   dan   kunt   u   uw   klacht   voorleggen   aan   de   Geschillencommissie   Advocatuur.   Voor   nader   informatie   over deze   wijze   van   klachtafhandeling   klikt   u   HIER.   Onze   klachtenregeling   kunt   u   HIER    downloaden.   Wilt   u   meer informatie   over   de   Geschillencommissie,   klikt   u   dan   HIER.    U   kunt   natuurlijk   ook   altijd   contact   opnemen   met ons kantoor. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Strafrecht-advocaat-Arnhem
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Algemeen Advocatenkantoor   Altena,   gevestigd   in   Arnhem,   is   een eenmanszaak,    gedreven    door    mr.    G.    Altena    die    als advocaat   is   ingeschreven   bij   de   Nederlandse   Orde   van Advocaten   (Neuhuyskade   94,   2596   XM   Den   Haag).   Het kantoor   werkt   conform   de   door   deze   Orde   vastgestelde regelgeving.   Deze   regels   vindt   u   HIER.   Meer   informatie over    de    Orde    van    Advocaten    vindt    u    op    de    website www.advocatenorde.nl. Algemene voorwaarden, beroepsaansprakelijkheid Indien     u     ons     kantoor     opdracht     geeft     voor     u werkzaamheden    uit    te    voeren    en    ons    kantoor    deze opdracht   aanvaardt,   dan   sluit   u   een   overeenkomst   met Advocatenkantoor    Altena    gevestigd    te    Arnhem,    welk kantoor   wordt   vertegenwoordigd   door   mr.   G.   Altena.   Het is   dan   ook   mr.   G.   Altena   die   de   werkzaamheden   uitvoert. Werkzaamheden    worden    overigens    pas    verricht    en opdrachten   slechts   uitgevoerd   na   aanvaarding   van   de algemene      voorwaarden      die      wij      hanteren.      Deze voorwaarden   worden   u   ten   tijde   van   de   aanvaarding   van de opdracht uitgereikt en kunt u HIER downloaden. Wij   maken   u   er   op   attent   dat   Advocatenkantoor   Altena   is verzekerd    tegen    beroepsaansprakelijkheid    bij    Chubb Insurance   Company   of   Europe   SE   (Wegalaan   43,   2132 JD    Hoofddorp).    Er    geldt    wel    een    beperking    van    de aansprakelijkheid,      weergegeven      in      de      algemene voorwaarden. Ontstentenis In    geval    mr.    G.    Altena    als    gevolg    van    ontstentenis (bijvoorbeeld     ziekte)     de     werkzaamheden     niet     kan uitvoeren     dan     zullen     de     werkzaamheden     worden gecontinueerd   en/of   waargenomen   door   advocaat   mr. B.J.   Schadd,   kantoorhoudende   te   Arnhem,   of   een   andere door Advocatenkantoor Altena aan te wijzen advocaat. Privacy Ons       kantoor       verwerkt       persoonsgegevens       van (potentiële)    cliënten.    In    verband    met    de    verwerking daarvan       wordt       toepassing       gegeven       aan       het privacyreglement       Advocatenkantoor       Altena.       Dit reglement   kunt   u   HIER    downloaden.   Heeft   u   vragen   over de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens,   neemt   u   dan contact met ons op. Rechtsgebieden/opleidingen Iedere     advocaat     in     Nederland     dient     volgens     de regelgeving   van   de   Orde   van   Advocaten   jaarlijks   in   ieder geval    voor    20    uur    deel    te    nemen    aan    voor    zijn beroepspraktijk   relevante   opleidingen.   Mede   in   verband daarmee    is    iedere    advocaat    verplicht    om    publiekelijk kenbaar   te   maken   op   welke   rechtsgebieden   hij/zij   zich bij     de     Nederlandse     Orde     van     Advocaten     heeft geregistreerd.   In   geval   van   registratie   dient   de   advocaat tien   uren   aan   opleiding   te   hebben   gevolgd   specifiek   voor dat   geregistreerde   rechtsgebied.   Mr.   Altena   heeft   zich laten    registreren    op    de    gebieden:    “algemene    praktijk (dat   onder   meer   omvat   burgerlijk   recht   en   strafrecht)   en het   personen-   en   familierecht   (dat   onder   meer   omvat echtscheidingscheidingen,    alimentatie,    ouderschap    en jeugdbeschermingsrecht).   Voor   de   exacte   registratie   in het   rechtsgebiedenregister   van   de   Orde   van   advocaten klikt u HIER . Naast   de   Orde   van   advocaten   verbindt   óók   de   Raad   voor Rechtsbijstand   aan   een   advocaat   die   werkzaamheden   wil verrichten   op   basis   van   gefinancierde   rechtsbijstand   (pro deo)   nadere   eisen.   Zo   moeten   extra   opleidingen   worden gevolgd   en   is   de   advocaat   gehouden   om   een   minimum aantal   zittingen   bij   te   wonen   en   cliënten   daarin   bij   te staan.   Mr.   Altena   is   in   ieder   geval   geregistreerd   voor   de terreinen   burgerlijk   recht,   personen-   en   familierecht   en het strafrecht. Klachtenregeling Mocht   u   onverhoopt   over   een   (bepaald   aspect   van)   onze dienstverlening   toch   niet   (helemaal)   tevreden   zijn   dan stellen   wij   het   op   prijs   als   u   dat   direct   meldt.   Waar mogelijk   zoeken   we   dan   naar   een   oplossing.   Mocht   u   een (meer      officiële)   klacht   willen   indienen      dan      is   het   goed te   weten      dat   ons   kantoor   is   aangesloten   bij   de   Klachten- en   Geschillencommissie   Advocatuur.   Dat   betekent      dat   u   uw      klacht      conform   de   klachtenregeling   eerst      aan      ons kantoor    kenbaar    dient    te    maken.    Kan    in    onderling overleg    geen    overeenstemming    worden    bereikt,    dan kunt   u   uw   klacht   voorleggen   aan   de   Geschillencommissie Advocatuur.   Voor   nader   informatie   over   deze   wijze   van klachtafhandeling    klikt    u    HIER.    Onze    klachtenregeling kunt   u   HIER    downloaden.   Wilt   u   meer   informatie   over   de Geschillencommissie,   klikt   u   dan   HIER.    U   kunt   natuurlijk ook altijd contact opnemen met ons kantoor. Op    de    bovenstaande    tekst    is    een    disclaimer    van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.