Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Artikel 300 Sr
Wettekst 1. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van  ten hoogste drie jaren of geldboete van  de vierde categorie. 2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van  ten hoogste vier jaren of geldboete van  de vierde categorie. 3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van  ten hoogste zes jaren of geldboete van  de vierde categorie. 4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid. 5. Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.
Wanneer mishandeling In   artikel   300   Wetboek   van   Strafrecht   is   mishandeling   van   personen   strafbaar   gesteld.   Mishandeling   zelf   is   niet in   de   wet   omschreven.   Algemeen   aanvaard   is   echter   dat   er   door   de   mishandeling   letsel   zichtbaar   moet   zijn   of dat   het   slachtoffer   door   de   mishandeling   pijn   moet   hebben   ondervonden.   Daarnaast   moet   bij   mishandeling   ook altijd   sprake   zijn   van   opzet   bij   de   verdachte.   Het   per   ongeluk   aanstoten   van   iemand   (dat   pijn   kan   doen)   levert als uitgangspunt geen strafrechtelijke mishandeling op. In   artikel   304   Wetboek   van   Strafrecht   is   bepaald   dat   mishandeling   van   -   kort   gezegd   -   familieleden   zwaarder kan   worden   gestraft.   Huiselijk   geweld   is   dus   niet   als   strafbepaling   afzonderlijk   in   de   wet   opgenomen   maar wordt geschaard onder mishandeling. Welke straf Mishandeling   is   een   misdrijf   en   er   kan   een   gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   -   mocht   worden gekomen   tot   een   veroordeling   -   wordt   opgelegd   hangt   enerzijds   af   van   het   letsel,   anderzijds      tegen   wie   de mishandeling    zich    heeft    gericht    .    Een    volwassene    die    een    andere    volwassene    mishandelt    wordt    anders beoordeeld dan een volwassene die een kind of familielid mishandelt. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   mishandeling      er   vele   aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw   verdediging   relevant. Aandachtspunten   zijn   de   aard   van   het   letsel   en   welk   bewijs   hiervoor   aanwezig   is,   maar   ook   de   redenen   die hebben   geleid   tot   de   mishandeling.   Verder   is   ook   altijd   aandachtspunt   een   eventuele   vordering   van   het slachtoffer in verband mogelijk geleden immateriële schade. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   mishandeling,   schroomt   u   dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en   bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen   verdedigen   tijdens   het strafproces. Het eerste telefonisch contact is altijd gratis. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Strafrecht-advocaat-Arnhem
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Wanneer mishandeling In   artikel   300   Wetboek   van   Strafrecht   is   mishandeling van   personen   strafbaar   gesteld.   Mishandeling   zelf   is niet    in    de    wet    omschreven.    Algemeen    aanvaard    is echter    dat    er    door    de    mishandeling    letsel    zichtbaar moet   zijn   of   dat   het   slachtoffer   door   de   mishandeling pijn   moet   hebben   ondervonden.   Daarnaast   moet   bij mishandeling   ook   altijd   sprake   zijn   van   opzet   bij   de verdachte.   Het   per   ongeluk   aanstoten   van   iemand   (dat pijn     kan     doen)     levert     als     uitgangspunt     geen strafrechtelijke mishandeling op. In   artikel   304   Wetboek   van   Strafrecht   is   bepaald   dat mishandeling   van   -   kort   gezegd   -   familieleden   zwaarder kan   worden   gestraft.   Huiselijk   geweld   is   dus   niet   als strafbepaling   afzonderlijk   in   de   wet   opgenomen   maar wordt geschaard onder mishandeling. Welke straf Mishandeling     is     een     misdrijf     en     er     kan     een gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   -   mocht worden   gekomen   tot   een   veroordeling   -   wordt   opgelegd hangt   enerzijds   af   van   het   letsel,   anderzijds      tegen   wie de   mishandeling   zich   heeft   gericht   .   Een   volwassene   die een     andere     volwassene     mishandelt     wordt     anders beoordeeld    dan    een    volwassene    die    een    kind    of familielid mishandelt. Verdediging Bij    zaken    in    verband    met    mishandeling        er    vele aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw   verdediging relevant.   Aandachtspunten   zijn   de   aard   van   het   letsel en    welk    bewijs    hiervoor    aanwezig    is,    maar    ook    de redenen   die   hebben   geleid   tot   de   mishandeling.   Verder is   ook   altijd   aandachtspunt   een   eventuele   vordering van    het    slachtoffer    in    verband    mogelijk    geleden immateriële schade. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   mishandeling,   schroomt   u dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen   verdedigen   tijdens het   strafproces.   Het   eerste   telefonisch   contact   is   altijd gratis. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.