Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Artikel 8 WVW
Gedeeltelijke wettekst 1.   Het   is   een   ieder   verboden   een   voertuig   te   besturen   of   als   bestuurder   te   doen besturen,   terwijl   hij   verkeert   onder   zodanige   invloed   van   een   stof,   waarvan   hij weet   of   redelijkerwijs   moet   weten,   dat   het   gebruik   daarvan   -   al   dan   niet   in combinatie    met    het    gebruik    van    een    andere    stof    -    de    rijvaardigheid    kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht. 2.      Het   is   een   ieder   verboden   een   voertuig   te   besturen   of   als   bestuurder   te   doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat: a.   het   alcoholgehalte   van   zijn   adem   bij   een   onderzoek   hoger   blijkt   te   zijn   dan   220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel b.   het   alcoholgehalte   van   zijn   bloed   bij   een   onderzoek   hoger   blijkt   te   zijn   dan   0,5 milligram alcohol per milliliter bloed. 5.   Het   is   een   ieder   verboden   een   voertuig   te   besturen   of   als   bestuurder   te   doen besturen    na    gebruik    van    een    of    meer    bij    algemene    maatregel    van    bestuur aangewezen   stoffen   als   bedoeld   in   het   eerste   lid,   waardoor   het   gehalte   in   zijn bloed   van   de   bij   de   stof   vermelde   meetbare   stof,   of   in   geval   van   gebruik   van meer   stoffen   als   bedoeld   in   het   eerste   lid   die   bij   algemene   maatregel   van   bestuur aangewezen   zijn   als   groep,   het   totale   gehalte   in   zijn   bloed   van   de   bij   die   stoffen vermelde   meetbare   stoffen,   bij   een   onderzoek   hoger   blijkt   te   zijn   dan   de   daarbij vermelde grenswaarde (..).
Wanneer rijden onder invloed In   artikel   8   Wegenverkeerwet   is   -   kort   gezegd   -   bepaald   dat   het   besturen   van   een   voertuig   onder invloed   van   een   stof   waarvan   de   bestuurder   weet   of   behoort   te   weten   dat   die   stof   de   rijvaardigheid   kan beïnvloeden,   strafbaar   gesteld.      Met   het   woordje   “stof”   wordt   algemeen   gedoeld   op   een   chemische substantie.   Er   kan   dan   worden   gedacht   aan   drugs,   maar   bijvoorbeeld   ook   aan   medicijn   dat   invloed   heeft op de rijvaardigheid. Voor   alcohol   is   in   de   wet   zelf   al   de   norm   opgenomen.   Wordt   die   norm   overschreden,   dan   betekent   dat een   overtreding   van   artikel   8   Wegenverkeerswet.   Of   teveel   alcohol   is   genuttigd   zal   in   eerste   instantie blijken   uit   de   blaastest   op   straat.   Deze   test   vormt   een   eerste   indicatie   en   is   voor   de   politie   reden   om een   tweede   en   exacte   test   uit   te   voeren   op   het   politiebureau.   Deze   tweede   test   geeft   de   Ugl   weer (alcohol in de adem) en vormt de basis voor een mogelijke strafvervolging. Sinds   1   juli   2017   is   de   Wegenverkeerwet   gewijzigd   en   heeft   de   politie   sindsdien   ook   de   mogelijkheid   om het    speeksel    van    een    bestuurder    van    een    voertuig    te    onderzoeken    of    een    onderzoek    van    de psychomotorische   functies   en   de   oog-   en   spraakfuncties   uit   te   voeren.   Deze   onderzoeken   zijn   met   name in   de   wet   opgenomen   om   te   kunnen   onderzoeken   of   de   bestuurder   een   voertuig   bestuurt   terwijl   hij verkeert   onder   invloed   van   een   stof   die   invloed   heeft   op   de   rijvaardigheid.   Het   gaat   dan   bijvoorbeeld om cannabis, cocaïne, heroïne of MDMA. Welke straf Het   besturen   van   een   voertuig   onder   invloed   of   alcohol   of   een   stof   die   de   rijvaardigheid   kan   beïnvloed   is een   misdrijf.   Hierdoor   kan   er   een   gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Vaak   (bij   alcohol)   wordt   een geldboete   opgelegd   waarvan   de   hoogte   afhankelijk   is   van   de   uitkomst   van   de   blaastest.   Omdat   het   een verkeersdelict   betreft   kan   de   rechter   ook   besluitenom   de   verdachte   de   bevoegheid   tot   besturen   van motorrijtuigen te ontzeggen, een ander woord voor het innemen van het rijbewijs. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   rijdens   onder   invloed   zijn   er   meerdere   aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw verdediging   relevant.   In   geval   van   “alcoholmisbruik”   wordt   altijd   gekeken   naar   de   uitkomsten   van   de ademanalyse   en   de   geldigheid   van   deze   analyse.   Op   dit   punt   zijn   er   namelijk   een   divers   aantal   regels van   toepassing.   Verder   wordt   aandacht   geschonken   aan   de   persoon   van   de   verdachte.   Kan   -   indien   een veroordeling   volgt   -   een   geldboete   worden   gedragen   en   kan   de   verdachte   enige   tijd   zonder   rijbewijs functioneren   of   heeft   de   verdachte   het   rijbewijs   nodig   voor   diens   werk.   In   het   laatste   geval   zou   een andere straf kunnen worden voorgesteld. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   rijden   onder   invloed,   schroomt   u   dan   niet   om   contact   met   ons   op   te nemen.   Wij   kunnen   in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en   bezien   op   welke   wijze   wij   u kunnen verdedigen tijdens het strafproces. Het eerste telefonisch contact is altijd gratis. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Strafrecht-advocaat-Arnhem
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Wanneer rijden onder invloed In    artikel    8    Wegenverkeerwet    is    -    kort    gezegd    - bepaald    dat    het    besturen    van    een    voertuig    onder invloed   van   een   stof   waarvan   de   bestuurder   weet   of behoort   te   weten   dat   die   stof   de   rijvaardigheid   kan beïnvloeden,   strafbaar   gesteld.      Met   het   woordje   “stof” wordt   algemeen   gedoeld   op   een   chemische   substantie. Er     kan     dan     worden     gedacht     aan     drugs,     maar bijvoorbeeld   ook   aan   medicijn   dat   invloed   heeft   op   de rijvaardigheid. Voor   alcohol   is   in   de   wet   zelf   al   de   norm   opgenomen. Wordt   die   norm   overschreden,   dan   betekent   dat   een overtreding   van   artikel   8   Wegenverkeerswet.   Of   teveel alcohol   is   genuttigd   zal   in   eerste   instantie   blijken   uit   de blaastest    op    straat.    Deze    test    vormt    een    eerste indicatie   en   is   voor   de   politie   reden   om   een   tweede   en exacte   test   uit   te   voeren   op   het   politiebureau.   Deze tweede   test   geeft   de   Ugl   weer   (alcohol   in   de   adem)   en vormt de basis voor een mogelijke strafvervolging. Sinds   1   juli   2017   is   de   Wegenverkeerwet   gewijzigd   en heeft   de   politie   sindsdien   ook   de   mogelijkheid   om   het speeksel    van    een    bestuurder    van    een    voertuig    te onderzoeken       of       een       onderzoek       van       de psychomotorische       functies       en       de       oog-       en spraakfuncties   uit   te   voeren.   Deze   onderzoeken   zijn met    name    in    de    wet    opgenomen    om    te    kunnen onderzoeken   of   de   bestuurder   een   voertuig   bestuurt terwijl    hij    verkeert    onder    invloed    van    een    stof    die invloed    heeft    op    de    rijvaardigheid.    Het    gaat    dan bijvoorbeeld om cannabis, cocaïne, heroïne of MDMA. Welke straf Het   besturen   van   een   voertuig   onder   invloed   of   alcohol of   een   stof   die   de   rijvaardigheid   kan   beïnvloed   is   een misdrijf.   Hierdoor   kan   er   een   gevangenisstraf   worden opgelegd.    Vaak    (bij    alcohol)    wordt    een    geldboete opgelegd    waarvan    de    hoogte    afhankelijk    is    van    de uitkomst      van      de      blaastest.      Omdat      het      een verkeersdelict   betreft   kan   de   rechter   ook   besluitenom de     verdachte     de     bevoegheid     tot     besturen     van motorrijtuigen   te   ontzeggen,   een   ander   woord   voor   het innemen van het rijbewijs. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   rijdens   onder   invloed   zijn   er meerdere    aspecten    die    een    rol    spelen    en    voor    uw verdediging   relevant.   In   geval   van   “alcoholmisbruik” wordt    altijd    gekeken    naar    de    uitkomsten    van    de ademanalyse   en   de   geldigheid   van   deze   analyse.   Op dit   punt   zijn   er   namelijk   een   divers   aantal   regels   van toepassing.   Verder   wordt   aandacht   geschonken   aan   de persoon     van     de     verdachte.     Kan     -     indien     een veroordeling   volgt   -   een   geldboete   worden   gedragen en    kan    de    verdachte    enige    tijd    zonder    rijbewijs functioneren   of   heeft   de   verdachte   het   rijbewijs   nodig voor   diens   werk.   In   het   laatste   geval   zou   een   andere straf kunnen worden voorgesteld. Contact Indien    u    wordt    verdacht    van    rijden    onder    invloed, schroomt   u   dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen. Wij   kunnen   in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie opvragen    en    bezien    op    welke    wijze    wij    u    kunnen verdedigen     tijdens     het     strafproces.     Het     eerste telefonisch contact is altijd gratis. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.