Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Wanneer stalking Stalking   of   belaging   is   in   de   wet   omschreven   als   het   stelselmatig   opzettelijk   inbreuk   maken   op   de persoonlijke   levensseer   van   een   ander   met   als   doel   die   ander   vrees   aan   te   jagen   of   te   dwingen   om   (n)iets te doen of te dulden. Het   woord   stelselmatig   geeft   al   aan   dat   het   eenmalig   schenden   van   de   privacy   van   een   ander   niet   wordt gerekend   tot   het   begrip   stalking.   Stelselmatig   geeft   een   zekere   continuïteit   aan   in   het   handelen   dat   door “het   slachtoffer”   niet   wordt   geaccepteerd.   Daarnaast   moet   het   schenden   van   de   privacy   van   de   ander   een doel   hebben,   namelijk   om   die   ander   te   dwingen   om   (n)iets   te   doen,   iets   te   dulden   of   om   vrees   aan   te jagen.   Indien   een   verdachte,   iedere   dag   weer,   voor   de   deur   van   een   “slachtoffer”   gaat   staan,   dan   kan worden   gezegd   dat   stelselmatig   inbreuk   wordt   gemaakt   op   de   persoonlijke   levenssfeer   van   een   ander.   Het feit   dat   iedere   dag   voor   een   deur   van   een   ander   wordt   gestaan,   zonder   dat   dit   enig   daadwerkelijk   doel dient,   impliceert   het   opzet   dat   “het   slachtoffer”   dit   moet   dulden   zo   het   “slachtoffer”   hierdoor   geen   vrees wordt aangejaagd. Welke straf Staling   is   een   misdrijf   en   er   kan   een   gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   -   mocht   worden gekomen   tot   een   veroordeling   -   wordt   opgelegd,   is   afhankelijk   van   meerdere   omstandigheden.   Zo   wordt gekeken   naar   de   intensiteit   van   de   gedraging(en),   de   redenen   die   hebben   geleid   tot   de   gedragingen   en   de gedraging(en)   zelf.   Het   in   bijvoorbeeld   de   nachtelijke   uren   voor   een   raam   staan   kijken   heeft   een   andere impact dan het voortdurende versturen van SMS. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   stalking   zijn   er   meerdere   aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw   verdediging relevant.   Zo   wordt   beoordeeld   of   daadwerkelijk   sprake   is   geweest   van   een   inbreuk   op   de   persoonlijke levenssfeer   van   “het   slachtoffer”   en   indien   daarvan   daadwerkelijk   sprake   is   geweest,   wat   de   bedoeling hiervan    was.    Met    andere    woorden,    was    er    inderdaad    sprake    van    belaging.    Verder    zien    we    in belagingszaken    ook    vaak    dat    “slachtoffers”    in    de    strafrechtelijke    zaak    schade    vorderen.    Voor    de verdediging   is   dan   relevant   de   omschrijving   van   de   schade,   de   hoogte   hiervan   en   of   die   schade   ook   met bewijsstukken is onderbouwd. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   stalking,   schroomt   u   dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen   in overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en   bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen   verdedigen   tijdens het strafproces. Het eerste telefonisch contact is altijd gratis. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
Wettekst 1.   Hij,   die   wederrechtelijk   stelselmatig   opzettelijk   inbreuk   maakt   op   eens   anders persoonlijke   levenssfeer   met   het   oogmerk   die   ander   te   dwingen   iets   te   doen,   niet te   doen   of   te   dulden   dan   wel   vrees   aan   te   jagen   wordt,   als   schuldig   aan   belaging, gestraft   met   een   gevangenisstraf   van   ten   hoogste   drie   jaren   of   een   geldboete van de vierde categorie. 2.   Vervolging   vindt   niet   plaats   dan   op   klacht   van   hem   tegen   wie   het   misdrijf   is begaan.
Artikel 285b Sr
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Strafrecht-advocaat-Arnhem
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Wanneer stalking Stalking   of   belaging   is   in   de   wet   omschreven   als   het stelselmatig      opzettelijk      inbreuk      maken      op      de persoonlijke   levensseer   van   een   ander   met   als   doel   die ander   vrees   aan   te   jagen   of   te   dwingen   om   (n)iets   te doen of te dulden. Het   woord   stelselmatig   geeft   al   aan   dat   het   eenmalig schenden   van   de   privacy   van   een   ander   niet   wordt gerekend   tot   het   begrip   stalking.   Stelselmatig   geeft   een zekere   continuïteit   aan   in   het   handelen   dat   door   “het slachtoffer”   niet   wordt   geaccepteerd.   Daarnaast   moet het   schenden   van   de   privacy   van   de   ander   een   doel hebben,   namelijk   om   die   ander   te   dwingen   om   (n)iets te   doen,   iets   te   dulden   of   om   vrees   aan   te   jagen. Indien   een   verdachte,   iedere   dag   weer,   voor   de   deur van    een    “slachtoffer”    gaat    staan,    dan    kan    worden gezegd   dat   stelselmatig   inbreuk   wordt   gemaakt   op   de persoonlijke   levenssfeer   van   een   ander.   Het   feit   dat iedere   dag   voor   een   deur   van   een   ander   wordt   gestaan, zonder   dat   dit   enig   daadwerkelijk   doel   dient,   impliceert het   opzet   dat   “het   slachtoffer”   dit   moet   dulden   zo   het “slachtoffer” hierdoor geen vrees wordt aangejaagd. Welke straf Staling   is   een   misdrijf   en   er   kan   een   gevangenisstraf worden     opgelegd.     Welke     straf     -     mocht     worden gekomen    tot    een    veroordeling    -    wordt    opgelegd,    is afhankelijk   van   meerdere   omstandigheden.   Zo   wordt gekeken   naar   de   intensiteit   van   de   gedraging(en),   de redenen   die   hebben   geleid   tot   de   gedragingen   en   de gedraging(en)   zelf.   Het   in   bijvoorbeeld   de   nachtelijke uren    voor    een    raam    staan    kijken    heeft    een    andere impact dan het voortdurende versturen van SMS. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   stalking   zijn   er   meerdere aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw   verdediging relevant.   Zo   wordt   beoordeeld   of   daadwerkelijk   sprake is    geweest    van    een    inbreuk    op    de    persoonlijke levenssfeer    van    “het    slachtoffer”    en    indien    daarvan daadwerkelijk    sprake    is    geweest,    wat    de    bedoeling hiervan   was.   Met   andere   woorden,   was   er   inderdaad sprake   van   belaging.   Verder   zien   we   in   belagingszaken ook   vaak   dat   “slachtoffers”   in   de   strafrechtelijke   zaak schade   vorderen.   Voor   de   verdediging   is   dan   relevant de   omschrijving   van   de   schade,   de   hoogte   hiervan   en of die schade ook met bewijsstukken is onderbouwd. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   stalking,   schroomt   u   dan niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen   in overleg    met    u    het    dossier    bij    justitie    opvragen    en bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen   verdedigen   tijdens het   strafproces.   Het   eerste   telefonisch   contact   is   altijd gratis. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.