Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Artikel 350 Sr
Wettekst 1.   Hij   die   opzettelijk   en   wederrechtelijk   enig   goed   dat   geheel   of   ten   dele   aan   een ander   toebehoort,   vernielt,   beschadigt,   onbruikbaar   maakt   of   wegmaakt,   wordt gestraft   met   gevangenisstraf   van   ten   hoogste   twee   jaren   of   geldboete   van   de vierde categorie. 2.   Met   gevangenisstraf   van   ten   hoogste   drie   jaren   of   een   geldboete   van   de vierde   categorie   wordt   gestraft   hij   die   opzettelijk   en   wederrechtelijk   een   dier   dat geheel   of   ten   dele   aan   een   ander   toebehoort,   doodt,   beschadigt,   onbruikbaar maakt of wegmaakt.
Wanneer vernieling Vernieling   is   in   de   wet   omschreven   als   het   het   beschadigen,   vernielen   of   wegmaken   van   een   goed   dat aan een ander toebehoort. Dit moet opzettelijk gebeuren en het moet ook nog eens wederrechtelijk zijn. Met   goed   wordt   gedoeld   op   een   fysiek   voorwerp.   Het   kan   dan   bijvoorbeeld   gaan   om   een   auto,   een   fiets, een tuinhek of een ander voorwerp. Dat   voorwerp   moet   met   opzet   (dus   willens   en   wetens)   kapot   worden   gemaakt.   Opzet   kan   overigens   ook zijn   het   ondernemen   van   actie   tegen   het   voorwerp   en   van   welke   actie   mag   worden   verwacht   dat   het voorwerp wordt vernield. Dit laatste noemen we voorwaardelijk opzet. Van   vernieling   is   echter   geen   sprake   als   het   niet   wederrechtelijk   is.   Wederrechtelijk   is   een   ander   woord voor   tegen   het   recht   in,   kort   gezegd   “eigenrichting”   Dat   betekent   ook   direct   dat   voorwerpen   die   u      in eigendom   toebehoren   mogen   worden   vernield/kapotgemaakt.   Indien   u   dus   uw   eigen   fiets   kapot   maakt, dan is dat als uitgangspunt dus niet strafbaar. Welke straf Vernieling   is   een   misdrijf   en   er   kan   een   gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   -   mocht   worden gekomen   tot   een   veroordeling   -      wordt   opgelegd,   is   afhankelijk   van   meerdere   omstandigheden.   Zo   wordt gekeken   naar   het   type   goed   dat   is   vernield   maar   ook   is   relevant   of   er   schade   is   ontstaan   door   de vernieling. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   vernieling   zijn   er   meerdere   aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw   verdediging relevant.   Aandachtspunten   zijn   de   aangifte,   uw   verklaring   en/of   bedoeling,      de   vraag   of   er   daadwerkelijk iets is vernield (is er wat kapot/stuk ?) of dat  sprake was van baldadigheid. Verder   is   ook   altijd   aandachtspunt,   met   name   indien   schade   wordt   gevorderd,   of   de   vordering   met bewijsstukken   is   onderbouwd   en   of   bij   toewijzing   van   enige   vordering,   de   benadeelde   partij   niet   nieuw- voor-oud krijgt. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   vernieling,   schroomt   u   dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij kunnen   in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en   bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen verdedigen tijdens het strafproces. Het eerste telefonisch contact is altijd gratis. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Strafrecht-advocaat-Arnhem
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Wanneer vernieling Vernieling    is    in    de    wet    omschreven    als    het    het beschadigen,   vernielen   of   wegmaken   van   een   goed   dat aan    een    ander    toebehoort.    Dit    moet    opzettelijk gebeuren   en   het   moet   ook   nog   eens   wederrechtelijk zijn. Met   goed   wordt   gedoeld   op   een   fysiek   voorwerp.   Het kan   dan   bijvoorbeeld   gaan   om   een   auto,   een   fiets,   een tuinhek of een ander voorwerp. Dat   voorwerp   moet   met   opzet   (dus   willens   en   wetens) kapot   worden   gemaakt.   Opzet   kan   overigens   ook   zijn het   ondernemen   van   actie   tegen   het   voorwerp   en   van welke   actie   mag   worden   verwacht   dat   het   voorwerp wordt   vernield.   Dit   laatste   noemen   we   voorwaardelijk opzet. Van    vernieling    is    echter    geen    sprake    als    het    niet wederrechtelijk   is.   Wederrechtelijk   is   een   ander   woord voor   tegen   het   recht   in,   kort   gezegd   “eigenrichting” Dat    betekent    ook    direct    dat    voorwerpen    die    u        in eigendom           toebehoren           mogen           worden vernield/kapotgemaakt.   Indien   u   dus   uw   eigen   fiets kapot   maakt,   dan   is   dat   als   uitgangspunt   dus   niet strafbaar. Welke straf Vernieling      is      een      misdrijf      en      er      kan      een gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   -   mocht worden    gekomen    tot    een    veroordeling    -        wordt opgelegd,         is         afhankelijk         van         meerdere omstandigheden.    Zo    wordt    gekeken    naar    het    type goed   dat   is   vernield   maar   ook   is   relevant   of   er   schade is ontstaan door de vernieling. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   vernieling   zijn   er   meerdere aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw   verdediging relevant.     Aandachtspunten     zijn     de     aangifte,     uw verklaring     en/of     bedoeling,          de     vraag     of     er daadwerkelijk   iets   is   vernield   (is   er   wat   kapot/stuk   ?) of dat  sprake was van baldadigheid. Verder   is   ook   altijd   aandachtspunt,   met   name   indien schade     wordt     gevorderd,     of     de     vordering     met bewijsstukken   is   onderbouwd   en   of   bij   toewijzing   van enige   vordering,   de   benadeelde   partij   niet   nieuw-voor- oud krijgt. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   vernieling,   schroomt   u dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen   verdedigen   tijdens het   strafproces.   Het   eerste   telefonisch   contact   is   altijd gratis. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.